Bushido Releases

Bushido #5 cover Bushido #5 Oct 30, 2013
Bushido #4 cover Bushido #4 Oct 23, 2013
Bushido #3 cover Bushido #3 Oct 16, 2013
Bushido #2 cover Bushido #2 Oct 9, 2013
Bushido #1 cover Bushido #1 Oct 2, 2013